Žemiau pav. parodytos pagrindinės automatizuojamos valdymo funkcijos prekybos įmonėms.

AIVA PREKYBA programa automatizuoja: Elektroninio marketingo, Aktyvaus darbo su klientais, Užsakymų priėmimo ir kainos paskaičiavimo,  Tiekimo valdymo, Gamybos operacijų valdymo, Sandėlių apskaitos, Užsakymų priėmimą per Interneto svetainę, Atlyginimų vadybininkams paskaičiavimą nuo jų pardavimų pelno, Praėjimo kontrolę, Darbo laiko apskaitą, Buhalterinę apskaitą, Parduotų prekių serviso valdymą, Sąskaitų faktūrų ir važtaraščių perdavimą į IMAS ir IVAS sistemas, Gautų konsignacijai prekių valdymą, Perduotų konsignacijai prekių valdymą, Pakuotės apskaitą ir kitas funkcijas

 Skirtingai nuo daugelio verslo valdymo sistemų  AIVA PREKYBA yra  yra visiškai integruota ERP sistema, apimanti užsakymų valdymą, atsargų valdymą, kainų apklausą Internetu, sandėlių valdymą panaudojant  brūkšninių kodų technologiją, atsargų  prognozavimą , CRM, ir e-komerciją. Visa apskaita vyksta realiu laiku per vieną ERP programinės įrangos platformą.

AIVA 9001 programa naudinga visuose įmonės veiklos srityse

Komercija:

·         Automatizuosite vadybininkų darbą, todėl su mažiau darbuotojų galėsite atlikti daugiau darbų

·         Sukursite vieningą potencialių ir esamų klientų duomenų bazę

·         Įdiegsite naujus darbo metodus- CRM, E-komerciją, E-marketingą

·         Per trumpesnį laiką aptarnausite klientus

·         Įdiegsite apmokėjimo pagal asmeninio pardavimo rezultatus sistemą

·         Galėsite lengvai įdiegti lanksčią prekių pardavimo kainodarą klientams- kainų stulpelius, nuolaidas, individualias kainas, dinaminį kainų keitimą nuo nupirktų prekių kiekio ar sumos, nuo užsakomų prekių kiekio pagal prekių grupes

Tiekimas:

·         Galėsite įdiegti įvarius užsakymų tiekėjams formavimo metodus-pagal min ir max sandėlio  normas, iš klientų užsakymų, iš katalogo

·         Žymiai sutrumpės prekių tiekimo laikas ir praktiškai nebeliks klaidų užsakant

·         Žymiai sutaupysite darbo laiką prekių užsakymų paskaičiavimui, užsakymų apiforminimui ir siuntimui, gavimo dokumentų įvedimui

·         Geriau galėsite kontroliuoti prekių pirkimo-tiekimo procesus, matysite kaip vykdomas klientų užsakytų prekių tiekimas

Sandėlių apskaita:

·         Nebereikės specialiai prekių apskaitai skirti darbuotojo, nes prekių pajamavimo ir išdavimo apskaitos operacijos praktiškai nebeužims laiko

·         Galėsite panaudoti brūkšninių kodų technologiją pajamuojant, perkeliant ir išduodant iš sandėlio prekes

·         Supaprastės prekių perkėlimo tarp sandėlių operacijos

·         Realiame laike matysite prekių likučius sandėliuose, bei parduodami ar priimant užsakymus

·         Lengvai galėsite valdyti konsignacinių prekių apskaitą

Administracijai:

·         Galėsite lengvai įdiegti apmokėjimo nuo pardavimų pelno sistemą vadybininkams

·         Įmonė dirba de facto pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemos principus

·         Sumažinsite darbo sąnaudas skolų administravimui- programa atrinks skolininkus ir išsiųs elektroniniu paštu priminimus apie neapmokėtas sąskaitas

·         Galėsite operatyviai –realiame laike, kontroliuoti visus įmonės procesus

·          Be papildomų darbo sąnaudų gausite  atskaitas už pasirinktą periodą

·         Buhalterinę apskaitą su mažiausiomis sąnaudomis galės vykdyti Jūsų buhalterė ar samdyta firma, gaudama dokumentų duomenis tiesiogiai internetu

·         Sukursite dokumentų elektroninę duomenų bazę

 Finansinė nauda

·    Sumažinsite pardavimo ir tiekimo vadybininkų, apskaitininkų, gamybos vadovų darbo laiko sąnaudas ne mažiau vieno etato apimtyje , o tai apie 12- 15 t. per metus, todėl vien ši ekonomija atpirks programą trumpiau kaip per metus

·    Pigiau  2-5% nupirksite prekes, panaudodami kainų apklausų Internetu galimybes ir taip sumažinsite savo produkcijos savikainą

Techninė nauda

·    Faktiškai įdiegsite kokybės valdymo sistema pagal ISO 9001 standartą, nes viskas bus automatiškai fiksuojama ir atsekama

·    Realiu laiku gausite reikalingas ataskaitas ir galėsite kontroliuoti įmonės procesus iš bet kurios žemės rutulio vietos

·    Sukaupsite žinių bazę apie prekes, esamus potencialius klientus, tiekėjus, darbuotojus

Kita nauda

Labiau bus patenkinti klientai, nes greičiau atliksite užsakymus. Labiau bus patenkinti darbuotojai, nes jiems bus lengviau dirbti ir jie galės padaryti daugiau darbų ir geriau uždirbti

Kaip matosi iš skaičiavimų vidutinio dydžio įmonei investicijos programai ją įdiegus pilnai ji atsipirks mažiau kaip per pusę metų

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt